Nieuwbouw woningen in Odiliapeel

23 november, 2019

In Odiliapeel was er een grote behoefte aan (starters-)woningen. Wij bij Grobouw zijn hierop ingesprongen. Dit hebben we gedaan door een stuk grond aan te kopen, een volledig plan te ontwerpen en deze vervolgens uit te voeren.

Onze eerste doel was om de jeugd van Odiliapeel en omgeving een kans te bieden om een eigen huis te kunnen kopen, door deze woningen zo gunstig mogelijk te bouwen. Later zijn hier ook nog levensloopbestendige woningen aan toegevoegd, welke op dit moment in de afrondende fase zijn. De reden van deze toevoeging is zodat de ouderen ook in Odiliapeel kunnen blijven wonen. Nadat de koop gerealiseerd was, zijn we met alle kopers individueel om tafel gaan zitten om naar hun wensen en mogelijkheden te kijken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een mooi eindresultaat met hele tevreden kopers.